Kaňkulačka – vychytávka na oceňování nemovitostí

2793

Věděli jste, že INSIA letos zpřístupnila svým makléřům kalkulačku pro výpočet nové hodnoty nemovitostí?

Kaňkulačka je určena především makléřům, kteří pracují v oblasti pojištění průmyslu, podnikatelů, měst, obcí, bytových domů, SVJ a družstev.

Výpočet hodnot nemovitostí pro účely pojištění je pro ně součástí denní agendy při nových obchodech i aktualizaci starších smluv. 

Na vývoji se podílel zkušený makléř, Jan Kaňkou ze společnosti INSIA Podkladem pro výpočet je tzv. „Oceňovací vyhláška“, tj. Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. 

Správné používání kalkulačky předpokládá základní znalost pojmů a definic vstupních hodnot. Oproti komplexním oceňovacím systémům pro znalecké účely je však určena výhradně pro výpočet reprodukční pořizovací ceny (Nové hodnoty pro účely pojištění).

 Je tedy výrazně jednodušší a práce s ní je rychlejší. Díky uložení vše údajů v databázi budete moci v budoucnu u klienta snadno provést aktualizaci pojistné sumy dle koeficientu růstu cen.