Řešíte následné vzdělávání? Poradíme vám, kdy a jak jej musíte splnit

872
nasledne_vzdelavani

Pokud jste vykonali zkoušku dle zákona 170/2018 Sb. (zákon o distribuci pojištění a zajištění) už v loňském roce, je třeba splnit do 31. 12. 2021 následné vzdělávání v rozsahu 15 hodin. Víte, zda musíte splnit následné vzdělávání na všechny skupiny odbornosti, i když některý druh pojištění vůbec nesjednáváte?

Jak na následné vzdělávání?

Rozsah následného vzdělávání činí 15 hodin v každém kalendářním roce. Následné vzdělávání lze rozdělit mezi různé akreditované společnosti, není nutné povinně absolvovat všech 15 hodin u jedné akreditované společnosti.

Nevíte jaké následné vzdělávání si vybrat?

Záleží na tom, jaké skupiny odbornosti máte zapsány v registru České národní banky. To si můžete ověřit zdarma online na stránce: Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů (JERRS).
Co dělat, pokud máte v registru ČNB zapsané všechny skupiny odbornosti na pojištění, ale například skupinu „velká pojistná rizika“ (VPR) vůbec nesjednáváte?

Stěžejní částí obsahu následného vzdělávání by mělo být to, co osoba reálně dělá v mezích svého oprávnění. Takový výklad je v souladu s čl. 10 (2) IDD, podle kterého se v rámci odborné přípravy a rozvoje zohlední povaha prodávaných produktů, typ distributora, úloha, kterou tato osoba vykonává, a činnost prováděná v rámci distributora pojištění nebo zajištění.

Pokud se tedy vázaný zástupce (dále jen: „VZ“) ve smyslu dotazu ve své praxi nebude zabývat distribucí pojištění velkých pojistných rizik, tak i když absolvoval zkoušku i pro tuto skupinu odbornosti, není vyloženě nutné, aby pro tuto skupinu odbornosti absolvoval i následné vzdělání. Upozorňujeme ale na riziko spojené s tím, že kdyby VZ reálně v rámci svého oprávnění vykonával širší oblast než tu, na kterou absolvoval následné vzdělání, což mu ostatně kdykoli bez dalšího umožňuje zápis skupiny odbornosti v registru ČNB, šlo by o rozpor s § 59 odst. 1 ZDPZ (a také čl. 10 IDD). Pokud tedy VZ hodlá distribuovat i pojištění velkých pojistných rizik, měl by absolvovat takové NV, které je i na tuto skupinu odbornosti zaměřeno a které tedy bude obsahovat kapitoly týkající se přímo pojištění velkých pojistných rizik.

Stanovisko bylo konzultováno s ČNB. Výše uvedený výklad se vztahuje pouze na tuto konkrétní situaci a nelze z něj vyvozovat žádné závěry pro ostatní oblasti následného vzdělávání. Soud a případně i bankovní rada České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.

Získejte ZDARMA školení na 60 minut v hodnotě 119 Kč!

Využijte jedinečnou příležitost a získejte ZDARMA 1 hodinu ze školení následného vzdělávání „Úvod do velkých pojistných rizik“, kterou pořádá společnost Vector s.r.o. ve spolupráci s Ivanem Špirakusem, generálním ředitelem INSIA a.s.

    Zadejte e-mail, na který chcete zaslat PROMO kód


    Poskytnutím e-mailu souhlasíte se zásadamizpracování osobních údajů.