Zpřísnění pravidel odpovědnosti členů statutárních orgánů

1070

Od 1. 1. 2021 jsou platné změny v  zákoně o obchodních korporacích. Nejdůležitější změnou, z našeho „pojišťováckého“ úhlu pohledu, je zpřísnění odpovědnosti členů statutárních orgánů a dalších osob majících zásadní vliv v obchodní korporaci.

Jaké jsou nejdůležitější změny v novelizaci zákona o obchodních korporacích?

Zákon č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vstoupil v platnost 1. ledna 2014. V loňském roce byla vydána první velká koncepční novela tohoto zákona s účinností od 1. 1. 2021. Změny, které přináší mohou mít velký dopad na obchodní společnosti.

Přísnější odpovědnost manažerů

Nejprve se věnujme té nejdůležitější změně, která se týká odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních korporací. Novela zavádí přísnější postihy pro tyto manažery v případě, že jejich společnost skončí v úpadku (v insolvenci). Pokud se tak stane, budou se insolvenční správci domáhat uhrazení dluhu nejen po členech statutárních orgánů obchodních korporací, ale nově i po bývalých členech statutárních orgánů či dalších osobách, které se v takovém postavení nachází, přestože členem orgánu korporace nejsou. V závislosti na okolnostech se tak může jednat o generální ředitele či finanční ředitele společností, kteří nejsou členy statutárních orgánů, ale vykonávají pro společnost činnost zpravidla v pracovněprávním poměru.

Podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu je nejen porušení povinnosti manažera jednat s péčí řádného hospodáře, ale nově také porušení jakékoliv povinnosti při řízení obchodní korporace.

Postupovat s péčí řádného hospodáře je pro manažery v době covidové velký oříšek. Manažeři se musí v současné době vyrovnat s celou řadou nových situací. Musí reagovat na aktuální bezpečnostní rizika pro firmu a její zaměstnance. Rozhodují o dalším fungování firmy, o udržení stávajících obchodních vztahů. A to vše za situace, kdy se neustále mění opatření vydávaná vládou.

Máme pro tyto manažery řešení

Od konce devadesátých let minulého století se na českém pojistném trhu nabízí produkt pojištění odpovědnosti D&O. Tato anglická zkratka znamená  Directors‘ and Officers‘ Liability Insurance, tzn. odpovědnost členů orgánů společnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti (D&O) je standardní pojistný produkt, který kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti vyplývající z výkonu jejich funkce pro případ uplatnění nároku na náhradu škody. Za člena statutárního orgánu se považuje např. člen dozorčí rady, člen výboru pro audit, člen kontrolní komise, člen správní rady, vedoucí zaměstnanec společnosti v manažerské nebo kontrolní funkci.

D&O pojištění představuje nezbytný nástroj ochrany majetku společnosti a osobního majetku fyzických osob v jejím vedení. Představitelé společností potřebují na míru šité pojištění, které zafunguje v kritické situaci odpovědnosti manažera nebo jeho obrany proti neoprávněnému nároku.

Rozsáhlá novelizace přinesla například tyto další změny:

  • Smlouva o výkonu funkce musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti.
  • Přísnější sankce za nezveřejnění účetní závěrky.
  • K obchodnímu podílům se nově zapisují i jiná věcná práva.
  • Při odstoupení z funkce končí výkon funkce dnem projednáním příslušného orgánu.
  • Snazší založení „s.r.o.“
  • Zmírnění zákazu konkurence.

Uvádíme příklad, jak to vypadá v praxi

Soud v Jeseníku se bude zabývat nepovedenou investicí do tamního městského wellness centra. Žalobě čelí bývalí členové představenstva technických služeb, nové vedení společnosti se totiž domnívá, že způsobili škodu přesahující 26 milionů tím, že stavbu centra odsouhlasili. Bývalým členům představenstva hrozí, že mohou za nepovedenou investici platit miliony.

Bývalé vedení společnosti podle současného vedení nevyvrátilo pochybnosti, zda při tomto rozhodování jednalo s péčí řádného hospodáře a v zájmu Technických služeb Jeseník. Více podrobností k tomuto aktuálnímu případu najdete zde.